VITA BUERLECITHIN®

Moduł reklamowy skierowany do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Nazwa produktu leczniczego: Vita Buerlecithin, płyn doustny, produkt złożony.

Skład jakościowy i ilościowy: Substancjami czynnymi produktu są: lecytyna sojowa, witamina B2, witamina B6, witamina B12, sodowy D-pantotenian, amid kwasu nikotynowego. 100 ml produktu zawiera: lecytynę sojową 10,4 g (roślinny kompleks fosfolipidowy zawierający m.in. biologicznie czynne składniki: fosfatydylocholinę, kefalinę i inozytofosfatyd); witaminę B2 w postaci soli sodowej fosforanu ryboflawiny 4,8 mg (co dopowiada ca 3,5 mg witaminy B2); witaminę B6 w postaci chlorowodorku pirydoksyny 3,5 mg; witaminę B12 – cyjanokobalamina 2,5 mikrograma, sodowy D-pantotenian 20 mg, amid kwasu nikotynowego 35 mg. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, etanol, czerwień koszenilowa.

Postać farmaceutyczna: płyn doustny.

Wskazania do stosowania: osłabienie pamięci i koncentracji; stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność; stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się); pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym; objawy niedoboru witamin z grupy B; stan rekonwalescencji po przebytej chorobie; pomocniczo u osób w podeszłym wieku; zapobiegawczo w miażdżycy naczyń; zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.

Dawkowanie i sposób podawania: Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć. Dawkowanie: Dzieci w wieku od 12 lat i dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, 20 ml 3 razy na dobę. W razie znacznego osłabienia organizmu dawkę dobową można podwoić.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne, orzechy, soję lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL). Nie stosować u osób z zespołem przeciwciał antyfosfolipidowych. Ze względu na zawartość alkoholu produktu Vita Buerlecithin płyn nie stosować u: dzieci w wieku poniżej 12 lat; kobiet w ciąży i karmiących piersią; osób ze schorzeniami wątroby, padaczką, chorobą alkoholową, uszkodzeniami mózgu. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Produkt Vita Buerlecithin płyn zawiera 16,4% alkoholu. Przyjmując jednorazowo 20 ml produktu wprowadza się do organizmu 2,6 g alkoholu. Dawka dobowa produktu Vita Buerlecithin (60 ml) zawiera 5 g węglowodanów, co odpowiada 0,42 jednostki chlebowej. Niewielkie zmiany wyglądu, smaku i konsystencji produktu są dopuszczalne ze względu na zawartość składników pochodzenia naturalnego i nie mają wpływu na jego jakość.

Działania niepożądane: Występujące bardzo rzadko (≤1/10 000): ciężkie reakcje alergiczne na składniki produktu, reakcje nadwrażliwości na barwnik Ponceau 4R (E 124); reakcje nadwrażliwości np. wysypka, pokrzywka. Częstość występowania nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zaburzenie żołądkowo-jelitowe (np. nudności, wymioty, stolce tłuszczowe, biegunka). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, tel.: +48 22 608 13 00.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/1796 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Sygnatura
PL/VIB/19/0014

www.vitabuerlecithin.pl

Vita Buerlecithin 1000ml – pobierz zdjęcia wysokiej rozdzielczości
VBL Torebka świąteczna