ALBOTHYL®

Moduł skierowany do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Nazwa produktu leczniczego: Albothyl.

Skład i postać farmaceutyczna: 1 globulka dopochwowa zawiera 90 mg polikrezulenu (Policresulenum).

Wskazania do stosowania: Miejscowe leczenie bakteryjnego zapalenia pochwy. Albothyl nie jest wskazany do stosowania u kobiet w wieku poniżej 18 lat ani w okresie menopauzy ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu produktu u pacjentek z tych grup wiekowych.

Dawkowanie i sposób podawania: Stosować dopochwowo. W zależności od nasilenia objawów 1 globulka na dobę lub co drugi dzień. Globulki należy stosować na noc. W celu ułatwienia podania, globulkę można zwilżyć wodą, a następnie wprowadzić głęboko do pochwy. Przed wprowadzeniem globulki należy położyć się na plecach. Stosowanie podpasek higienicznych pozwala uniknąć zabrudzenia bielizny i pościeli. Jeśli Albothyl podaje się pacjentce w gabinecie lekarskim, w celu utrzymania leku we właściwym miejscu należy zastosować tampon, który pacjentka musi usunąć po 1-2 godzinach od chwili wprowadzenia globulki. Globulki należy stosować do ustąpienia objawów, jednak nie dłużej niż przez 9 dni. Jeśli objawy w tym czasie nie ustąpią, pacjentka powinna przerwać stosownie leku i zasięgnąć porady lekarza. Brak danych o nawrotach choroby po przerwaniu leczenia globulkami Albothyl.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu w czasie miesiączki.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Nie połykać globulek dopochwowych Albothyl, gdyż polikrezulen może spowodować nadżerki przełyku. Osoba, która połknęła globulki dopochwowe Albothyl powinna natychmiast wypić dużą ilość wody i skontaktować się z lekarzem. Należy chronić oczy przed kontaktem z produktem. W przypadku zetknięcia produktu z oczami należy je natychmiast przemyć wodą; może być konieczne przeprowadzenie konsultacji okulistycznej. W czasie leczenia produktem Albothyl oraz w ciągu 7 dni od jego zakończenia pacjentka nie powinna odbywać stosunków płciowych. Ze względu na ryzyko działania drażniącego, w czasie stosowania produktu pacjentka powinna unikać używania do higieny intymnej tradycyjnych mydeł. Albothyl intensywnie pobudza proces gojenia. Nie ma powodu do niepokoju w przypadku oddzielania się (nawet w dużych ilościach) martwiczych tkanek od zmienionych chorobowo obszarów. Jest to objaw leczniczego działania produktu. Aby zapobiec podrażnieniom, skoagulowane tkanki powinny być usuwane. Albothyl nie zapobiega zakażeniom wywołanym wirusem HIV ani innym chorobom przenoszonym drogą płciową, np. rzeżączka czy kiła. Jeśli nastąpi zabrudzenie tkaniny czy skóry produktem Albothyl, należy natychmiast przemyć zabrudzone miejsce wodą, aby nie dopuścić do wyschnięcia. Plamy widoczne na powierzchni globulek wynikają z naturalnego wyglądu podłoża globuleki nie wpływają na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu.

Działania niepożądane: Bardzo często (≥1/10): suchość pochwy. Często (≥1/100 do <1/10): wydalanie strzępów błony śluzowej. W trakcie stosowania produktów zawierających polikrezulen, donoszono o występowaniu następujących działań niepożądanych: pokrzywka, układowe reakcje alergiczne (np. obrzęk naczynioruchowy, uogólniona pokrzywka) do anafilaksji włącznie, kandydoza pochwy, świąd sromu, uczucie dyskomfortu i pieczenia oraz uczucie ciała obcego w pochwie. Jeśli wystąpią wyraźne objawy miejscowego podrażnienia, pacjentka powinna przerwać stosowanie produktu i zgłosić to lekarzowi prowadzącemu.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/1797 wydane przez Ministra Zdrowia. Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Albothyl – pobierz zdjęcia wysokiej rozdzielczości